O nás

S láskou k přírodě, půdě, jídlu

Jsme skupina lidí, které spojují dvě věci: žijeme v Příboře a rozhodli jsme se vzít do vlastních rukou zodpovědnost za svůj život a životní prostředí kolem nás. V roce 2017 jsme založili Družstvo VIKTORINA LOCA. Naším hlavním tématem jsou potraviny: jejich původ, produkce, zpracování a přeprava. Dbáme nejen na přírodu, ale také na mezilidské vztahy; posilujeme místní komunitu, podporujeme lokální ekonomické vztahy a vytváříme pracovní příležitosti pro místní lidi. Družstevní forma podnikání pro nás znamená jak transparentní a společné rozhodování, tak i podporu sociální soudržnosti a prostor pro seberealizaci jednotlivých členů a členek družstva.

Na začátku

Už před založením družstva jsme se setkávali jako neformální skupina, kterou inspirovalo promítání filmu In Transition 2.0 v městské knihovně v Příboře v lednu 2014. V té době již v našem okolí fungovala skupina zapojená do komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), která pravidelně odebírala bedýnky se zeleninou od místních zemědělců. V následujících letech se rozrostla jak skupina lidí zapojená do KPZ, tak i nabídka produktů z ekologického zemědělství, začali jsme se více zajímat o koncept “jídla z blízka”, a postupně jsme rozšiřovali společné objednávky dalších lokálních produktů.

Sousedský festival jídla

V únoru 2015 jsme uspořádali první sousedský festival jídla – Restaurant Day – v Příboře. Netradiční komunitní akce se hned napoprvé velmi vydařila, což nás přivedlo k myšlence společného vaření a výrobě produktů z místních zdrojů. A tak vznikl nápad na vytvoření sdílené komunitní kuchyně a další aktivity přispívající k lokální potravinové soběstačnosti a prospívající životnímu prostředí.

Bezobalový obchod

Neformální rámec naší skupiny omezoval možnosti rozvoje našich aktivit, proto jsme se rozhodli založit družstvo – Družstvo VIKTORINA LOCA.
Krátce na to jsme otevřeli bezobalový obchod. Nakupujeme ve velkých baleních a prodáváme potraviny do vlastních nebo vratných obalů, díky čemuž redukujeme množství odpadu. Podílíme se na péči o půdu, vodu a biodiverzitu; nabízíme ekologicky vypěstované potraviny s certifikátem bio nebo potraviny našich spolupracujících zemědělců z okolí. Ukazujeme cestu od pěstitelů ke spotřebitelům jako transparentní a nejvýhodnější pro všechny. 

Denní bistro

Začali jsme uvažovat o tom, jak naložíme s množstvím kvalitních místních potravin, které se dostávají do našeho obchůdku. V roce 2020 jsme začali zpracovávat tyto suroviny v družstevní výrobně a o něco později jsme se rozhodli otevřít bistro.

Bistro Viktorina loca rozvíjíme na principech sociálního podnikání. Naše aktivity propojují ekonomickou, sociální a ekologickou udržitelnost, a tím přispívají k hledání řešení klimatických a společenských výzev současnosti. 

Bistro nabízí obědová menu, drobné pohoštění a dále nabízíme cateringové služby, pronájem kuchyně a prostor k soukromým, firemním nebo komunitním akcím. Připravujeme převážně vegetariánské a veganské pokrmy.

V bistru zaměstnáváme lidi potenciálně znevýhodněné na trhu práce. Našimi zaměstnankyněmi jsou z velké části osoby pečující o malé děti a osoby se zdravotním znevýhodněním. Práce u nás pro ně znamená hned několik benefitů najednou: finanční příjem, smysluplnou seberealizaci, mezilidské kontakty, zlepšení vlastních dovedností a vzdělávání.