Sociální podnik

Záleží nám na stavu životního prostředí a jeho udržitelnosti, na lokální soběstačnosti a odolnosti místních společenství. Kromě vztahu k přírodě myslíme i na vztahy mezi lidmi. Naše rozhodnutí vybudovat sociální podnik vycházelo z poznání, že nelze oddělit ochranu životního prostředí od prosazování ekonomické udržitelnosti a sociálního rozvoje, který respektuje potřeby všech.

V roce 2020 jsme zahájili sociální podnikání, prostřednictvím kterého chceme v místních podmínkách vytvářet pracovní příležitosti pro rodiče, kteří jsou z důvodu péče o malé děti znevýhodnění při hledání práce, a také pro lidi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou v práci fungovat na plný výkon. V současnosti patří všichni zaměstnanci a zaměstnankyně našeho družstevního sociálního podniku do kategorie rodičů pečujících o malé děti nebo osob se zdravotním postižením.

Na rozjezd sociálního podnikání jsme získali finanční podporu prostřednictvím projektu Družstevní výrobna a cateringové služby (podpořen z Operačního programu Zaměstnanost) a projektu Družstevní bistro Příbor (podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu). 

Respekt k přírodě a životnímu prostředí je ukotven přímo ve stanovách družstva VIKTORINA LOCA. Spolupracujeme se zemědělci, kteří hospodaří šetrným způsobem, a nabízíme co nejčerstvější potraviny “z blízka” a z nich připravené jídlo, čímž se podílíme na péči o půdu, vodu a biodiverzitu a přispíváme ke zmírňování dopadů klimatických změn. 

Zkracováním dodavatelských řetězců snižujeme spotřebu neobnovitelných zdrojů energie a podporujeme místní ekonomiku. V rámci podnikatelské činnosti i dalších aktivit družstva usilujeme o šetrné zacházení se zdroji a předcházení vzniku odpadu. Jídlo si od nás zákazníci mohou odnést ve vlastních nebo ve vratných obalech. Používáme ekologicky šetrné čistící prostředky a třídíme veškerý odpad.

Podílíme se na akcích pro veřejnost a komunitních akcích, kde propagujeme trvale udržitelné hospodaření a stravování. Připomínáme souvislosti, které doprovázejí nákup místních potravin, tj. podpora zemědělců, péče o životní prostředí, vědomí nezbytnosti spolupráce lidí navzájem a stejně tak s přírodou, na které jsme všichni závislí. Pravidelně pořádáme Svátek sousedů a společně vymýšlíme další způsoby, jak podporovat přírodu a lidi.